Uses of Class
org.quartz.impl.jdbcjobstore.SimplePropertiesTriggerProperties

Packages that use SimplePropertiesTriggerProperties
org.quartz.impl.jdbcjobstore   
 

Uses of SimplePropertiesTriggerProperties in org.quartz.impl.jdbcjobstore
 

Methods in org.quartz.impl.jdbcjobstore that return SimplePropertiesTriggerProperties
protected  SimplePropertiesTriggerProperties CalendarIntervalTriggerPersistenceDelegate.getTriggerProperties(OperableTrigger trigger)
           
protected abstract  SimplePropertiesTriggerProperties SimplePropertiesTriggerPersistenceDelegateSupport.getTriggerProperties(OperableTrigger trigger)
           
 

Methods in org.quartz.impl.jdbcjobstore with parameters of type SimplePropertiesTriggerProperties
protected  TriggerPersistenceDelegate.TriggerPropertyBundle CalendarIntervalTriggerPersistenceDelegate.getTriggerPropertyBundle(SimplePropertiesTriggerProperties props)
           
protected abstract  TriggerPersistenceDelegate.TriggerPropertyBundle SimplePropertiesTriggerPersistenceDelegateSupport.getTriggerPropertyBundle(SimplePropertiesTriggerProperties properties)
           
 Copyright 2001-2011, Terracotta, Inc.